1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Teleprint e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil https://pood.teleprint.ee/ asuva Telerpint e-kaupluse (edaspidi Teleprint) haldaja, kelleks on Teleprint OÜ (registrikood 12211529, asukoht Pikk 14, 510090, Tartu, tel +372 744 1111, e-post i nf o @t e l epr i n t. ee, edaspidi Müüja), ja Teleprint`i kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Teleprint`i kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Teleprint`i kasutamise üldtingimusi.
1.2 Teleprint`i toode hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida Teleprint`i internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Teleprint`is müüdava(te) toote(te) (edaspidi Toode/Tooted) suhtes.
1.3 Enne Toote ostu-müügitehingu teostamist kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid siduvate tingimustena Müüjaga sõlmitavas tehingus.
1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Teleprint`i kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.

  1. Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on Teleprint`i haldajaks olev äriühing ärinimega Teleprint OÜ (registrikood 12211529, asukoht Pikk 14, 510090, Tartu, tel +372 744 1111, epost i nf o@t e l epr i nt. e e ).
2.2 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

  1. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide Teleprint`is müüdavate Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
3.2 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Toodete hindu.
3.3 Juhul, kui tehnilise vea tõttu on Teleprint`is pakutava Toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Tootele kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Toodet Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

  1. Tellimuse vormistamine, ostumüügitehingu sõlmimine

4.1 Ostja poolt Teleprint`is välja valitud toote suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt alustada talle sobivada toote tellimist, valides välja tootega seotud parameetrid ja lisada soovitud toode või tooted ostukorvi. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

Eesti pangamaksed:

Swedbank
SEB
Luminor
LHV
Coop Pank
Citadele
Pocopay

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Teleprint OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Teleprint OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.”

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4.2 Ostja peab vormistama oma tellimuse, täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, juhul kui on tegemist juriidilise isikuga, firma nimi, telefon, riik, linn,maakond,postiindeks,tänav,maja- või korterinumber ).
4.3 Ostja kohustub tellimust vormistades ja ankeeti täites avaldama Teleprint`ile vaid tõesed ja korrektsed isikuandmed, vastutades täielikult valeandmete avaldamisega tekkiva võimaliku kahju eest, sh Toote sihtkohta toimetamisel tekkida võiva tarnetähtaja viivituse eest.
4.4 Müüja kinnitab, et kõiki Teleprint`i kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja väljastatakse vaid kullertoote osutajale.
4.5 Tellimuse ankeeti täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud https://pood.teleprint.ee/ kasutajatingimustega ja nõustun neid täitma“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.8 Ostja ja Müüja vahel loetakse Toote suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.6. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile ühe tööpäeva jooksul elektroonilise tellimuse kinnituse, millele on lisatud Toote arve.

  1. Tellimuse täitmine

5.1 Müüja saadab ühe tööpäeva jooksul pärast ostu-müügitehingu sõlmimist Ostjale elektroonilise kinnituse Toote andmete ja töö teostamise kohta, milles on veendunud elektroonilise faili andmete töötavuses. Manusena lisatakse Toote arve.
5.2 Juhul kui Ostja on soovinud ka toote transporti, siis toimetatakse Toode Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul ühe kuni viie tööpäeva jooksul. Tooteid tarnitakse riiki Eesti

Kauba kättesaamiseks on ostjal järgnevad valikud:

Itella pakiautomaat
Omniva pakiautomaat
DBD pakiautomaat
Tulen ise järele

5.3 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Toote materjali ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Toote materjali tarnijalt tellida ning on ilmne, et Toote materjali kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Toote tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.7. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud
Toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Toote kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Toote ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.
5.4 Juhul, kui Toote sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p-s 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.
5.5 Müüja vastutab toote pakkimise eest, kuid ei vastuta Transprodipakkuja poolt tekitatud pakkide kahjustuste eest.

  1. Ostu-müügilepingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.3. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.7. kohaselt sõlmitud, kuid Toote kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 14 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Toote viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.
6.2 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Teleprint`is pakutava Toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Tootele kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Toote Ostjale veel ostu- müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingust taganeda tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 14 tööpäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Toote eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu.
6.3 Lisaks Tingimuste p-des 6.1. ja 6.2. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Toote mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

  1. Müüja vastutus Toote mittevastavuse puhul

7.1 Toote kvaliteedi puuduse ilmnemisel peab Ostja 24 tunni jooksul Toote kättesaamisest Müüjat sellest teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikus vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Toote puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse ja lisama pretensioonile Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.
7.2 Ostjal on Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Toote parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Toote suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.
7.3 Müüja ei vastuta Ostja poolt antud andmefaili iseärasuste eest.
7.4 Müüja ei vastuta Transpordipakkuja poolt tekitatud kahju eest

  1. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Teleprint`i koduleheküljel https://pood.teleprint.ee/ Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi
8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
8.3 Ostja ja Müüja vahel Teleprint`i kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.